Poslední možnost využít Zelenou úsporám

Oblíbený program Zelená úsporám se vrátil i pro rok 2015. Od 1. dubna 2015 byla vyhlášena výzva k podání nových žádostí o zařazení do programu Zelená úsporám 2015, díky kterému můžete získat dotace na rodinné a nově také bytové domy. Podávání žádostí běží již od 15. května s tím, že termín ukončení podávání žádostí je 31. října. Pokud jste žádost ještě podat nestihli, neváhejte, rozpočet peněz na dotační program je totiž omezený.

Možnost získání dotace pro vlastníky a stavebníky rodinných domů byla již ukončena během léta 2015. Tyto dotace slouží především na výměnu starých a neekologických vytápěcích systémů, na snížení energetické náročnosti domu, které může majitel docílit jeho dodatečným zateplením a také na výstavbu nízkoenergetických staveb. V rámci dotací si můžete nechat vybudovat i solární systém, který je ekologickým zdrojem elektřiny a lze jej využít například i k ohřevu vody. V případě rodinného domu můžete díky dotaci získat zpět až 50 % všech způsobilých výdajů.

Stále běží dotace na bytové domy

Dotace na bytové domy představují úplnou novinku pro rok 2015, prostřednictvím které mohou vlastníci a spoluvlastníci bytových domů na území hlavního města Praha zažádat o příspěvek na snížení energetické náročnosti budov, na výměnu neekologických zdrojů tepla a také na vytápění bytových domů. Dotaci lze samozřejmě také využít na vybudování solárních panelů. Na bytové doby se počítá s alokací finančních prostředků 500 000 000 Kč, příjemcem této dotace může být fyzická osoba podnikající i nepodnikající, společenství vlastníků bytových jednotek, bytové družstvo, města nebo obce a případně i další právnické osoby.

Odpojení od CZT

Další možností jak ušetřit náklady na vytápění a zároveň topit s důrazem na ekologii je výstavba nové plynové kotelny. Tato výstavba sice představuje určitou investici, ze které mají strach zejména starší lidé. Není ale třeba mít strach, protože je již řada firem, které nabízí odpojení od teplárny. Bytový dům a jeho obyvatelé se pak stávají jen uživatelem tohoto systému a v z hlediska komfortu nepoznají rozdíl mezi plynovou kotelnou v domě a napojením na teplárnu. Rozdílem ovšem je, že účty za teplo budou najednou mnohem nižší, než v případě napojení na teplárnu. Bytové družstvo má navíc po několika letech možnost odkoupit zařízení do svého vlastnictví, jeho cena se s každým rokem v provozu snižuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *