Pomoc firmám, které se dostali do druhotné platební neschopnosti

Pokud dlužník není schopen dostát svým závazkům z důvodů insolvence svých odběratelů, říkáme, že se dostal […]

Vymáhání pohledávek od dlužníka

Většina firem se při své obchodní činnosti dostane do situace, že její faktura za řádně […]

Řešení pohledávek

Při vystavení faktury zákazníkovi vzniká riziko, že faktura nebude uhrazena v řádném termínu splatnosti. Toto riziko […]

Jak se vyhnout druhotné platební neschopnosti

Platební morálka českých firem se neustále zhoršuje. Pohledávky v obchodních vztazích se v České republice počítají v miliardách […]

Jak na neplatiče faktur

S pozdní úhradou faktur se potýká více než polovina všech registrovaných společností a drobných živnostníků. […]

Jak funguje upomínkový systém Reminders

Upomínkový systém nezaplacených faktur důsledně upomíná a urguje v řádném termínu neuhrazené faktury.   V dnešní […]

Prevence vzniku problematické pohledávky

Za problematickou pohledávku označujeme takovou, která nebyla dlužníkem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je obtížně vymahatelná […]