PR články

Aktuality 1. Mysli jako novinář, a ne jako obchodník. PR odborníci by měli pochopit a myslet jako novináři […]

Komunikační problémy a strategie jejich odstraňování

Lidé jsou různí a rozdíly mezi nimi jsou způsobeny celou řadou okolností, které mohou mít […]

komunikace

Komunikace a její teorie

Komunikace patří mezi nejužívanější slova dvacátého století a setkáváme se s ní v různých oblastech lidského života, […]

Nástroje PR Public Relations

PR Public Relations je koncept, který k dosažení svých cílů používá soubor nástrojů, které se snaží […]

Public Management

http://aktualitycz.cz/ Klíčové znaky Public Managementu Mezi klíčové znaky PM řadíme následující: (Knox, 2003)  Reforma […]

Public Relations PR

Doslova můžeme pojem public relations (dále též PR) přeložit jako veřejné vztahy či vztahy s […]

PR public relations